Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bakker Sfeerverwarming, gevestigd aan Bakkerstraat 2 1779 CH Den Oever, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.bakkersfeerverwarming.nl Bakkerstraat 2 1779 CH Den Oever +31 227 511258

Cornelis Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Bakker Sfeerverwarming Hij is te bereiken via cjbakker@haardenenschouwen.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bakker Sfeerverwarming verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cjbakker@haardenenschouwen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bakker Sfeerverwarming verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Bakker Sfeerverwarming analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Bakker Sfeerverwarming verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bakker Sfeerverwarming neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bakker Sfeerverwarming) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hier wordt nog aan gewerkt. Onze excuses voor het ongemak.
Bakker Sfeerverwarming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

– E-mails worden door ons na 7 jaar verwijderd
– De belastingdienst eist dat wij onze administratie 7 jaar bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Bakker Sfeerverwarming verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bakker Sfeerverwarming blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bakker Sfeerverwarming gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bakker Sfeerverwarming en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cjbakker@haardenenschouwen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bakker Sfeerverwarming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via cjbakker@haardenenschouwen.com


De houthaard als onderdeel van uw woonkamer

De houthaard als onderdeel van uw woonkamer

Maak uw houtvuur onderdeel van uw woonkamer met een op hout gestookte inbouwhaard.

Inzethaarden

Heeft u een oude openhaard en wilt u deze voorzien van een gesloten houthaard? Dan is een op hout gestookte inzethaard iets voor u. Dit is een complete haard die in de bestaande openhaard wordt geschoven. In de meeste gevallen is er wel een passende haard voor uw situatie. Het rookgasafvoerkanaal wordt aangesloten met een flexibele voering die tot het uiteinde van de schoorsteen loopt. Hierdoor ontstaat een veilige situatie.

Inbouwhaarden

Een inbouwhaard wordt toegepast in een nieuwe situatie. U kunt de haard strak laten inbouwen, integreren in een maatwerk meubel, gecombineerd met de TV of een natuurstenen plateau. Of wat dacht u van een klassieke natuurstenen schouw? In onze showroom laten wij u graag verschillende voorbeelden zien. Om een duidelijk beeld van het eindresultaat te geven kunnen wij u zelfs voorzien van een 3D-tekening op maat. Zo komt u niet voor verassingen te staan.


Barbas in showroom

Erkend Barbas dealer in Den Oever

U kunt bij ons als erkend Barbas dealer terecht voor al uw vragen over Barbas haarden. Als u een mooie haard heeft uitgezocht maken wij gratis voor u een vrijblijvende offerte. Wij komen graag de situatie bij u thuis bekijken om er zeker van te zijn dat wat u graag wilt ook daadwerkelijk mogelijk is. Bezoek onze showroom en wij vertellen u graag meer.