Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bakker Sfeerverwarming, gevestigd aan Bakkerstraat 2 1779 CH Den Oever, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.bakkersfeerverwarming.nl Bakkerstraat 2 1779 CH Den Oever +31 227 511258

Cornelis Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Bakker Sfeerverwarming Hij is te bereiken via cjbakker@haardenenschouwen.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bakker Sfeerverwarming verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cjbakker@haardenenschouwen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bakker Sfeerverwarming verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Bakker Sfeerverwarming analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Bakker Sfeerverwarming verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bakker Sfeerverwarming neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bakker Sfeerverwarming) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hier wordt nog aan gewerkt. Onze excuses voor het ongemak.
Bakker Sfeerverwarming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– E-mails worden door ons na 7 jaar verwijderd
– De belastingdienst eist dat wij onze administratie 7 jaar bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Bakker Sfeerverwarming verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bakker Sfeerverwarming blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bakker Sfeerverwarming gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bakker Sfeerverwarming en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cjbakker@haardenenschouwen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bakker Sfeerverwarming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via cjbakker@haardenenschouwen.com


Montraux pelletkachels

Montraux pelletkachels

Nordic Fire Levert voordeligere pelletkachels onder de merknaam Montaux. Dit zijn eenvoudige pelletkachels vanaf € 1.480,=. Met € 500,= subsidie betaalt u slechts € 980,= voor de Montraux 6 (exclusief installatie en aansluitmaterialen).

Goede pelletkachel voor een scherpe prijs

De Montraux pelletkachels zijn van goede kwaliteit, maar voordeliger uitgevoerd dan de Nordic Fire pelletkachels. De kachel is verkrijgbaar in 3 afmetingen, waarbij een grotere kachel ook een groter verwarmingsvermogen heeft. De Montraux 6 is binnenkort in onze showroom te bewonderen.

Montraux pelletkachel

Hase: De beste kachels komen uit Duitsland

De beste kachels komen uit Duitsland

De Hase kachels worden gebouwd in het Duitse Trier. Door het hele productieproces worden de laatste nieuwe productiemethodes gecombineerd met soliede handarbeid. Hierbij heeft Hase één doel voor ogen: zo goed mogelijk presteren.

Zelfgemaakt keramiek

Of u kiest voor een kachel van staal of keramiek, het wordt allemaal gemaakt in de fabriek van Hase in Trier. Keramiek is een echt natuurproduct. Het slaat de warmte op en geeft deze geleidelijk af aan de ruimte. Functioneel en ook nog eens een lust voor het oog. Bij Hase heeft u keuze uit 11 kleuren keramiek en 4 metaalkleuren. U stelt zelf uw unieke Hase kachel samen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Een goede verbranding

De houtkachels van Hase hebben een uitstekende verbranding. Dankzij de goede verbrandingstechniek hebben de Hase kachels een rendement van rond de 80%. De kachel is zo goed ontworpen dat een fijnstof-filter niet nodig is. De fijnstof- en CO-waarden liggen ver onder de vereiste normen. Ook blijft de ruit tijdens het stoken mooi helder, waardoor u kunt blijven genieten van het prachtige vlammenspel.